TEACHERSWAY BANNER2026.jpg

Programmi Erasmus + rahastamisel on "TeachersWay" projekt, mille eesmärk on uurida ja seejärel võrrelda kuue Euroopa riigi erinevaid alternatiivseid haridussüsteeme. Selle projekti tulemusena luuakse lapsevanematele ja õpetajatele tööriistakomplekt ning õpiplatvorm. Tulemusi jagatakse paljudele asutustele ja koolidele ning antakse näpunäiteid, soovitusi ja teavet mitteformaalse tegevuse ning koolide kohta kogu Euroopas ja mujal ... Meie projekti uuenduslik element põhineb eesmärgil esitada palju võimalusi ja võimalusi õpetajaid, et neid aktiivselt oma õpilaste haridusse kaasata. Tahame näidata õpetajate tegevuse erinevaid vorme, sealhulgas häid tavasid partneris ja teistes riikides, ning valmistada ette koolitajate koolitus ning koolitajatele ja õpetajatele mõeldud materjalid, kuidas lapsega töötada.

5ecab9c5c6ddd.png
VALIGE KEEL
—Pngtree—abstract lines png,free vector
5e638d4d3adff.png

ÕPETAJATE INTELLEKTUAALSED VÄLJUNDID

Logotshirt2-removebg-preview.png

Vanemate ja õpetajate tööriistakomplekt IO1

Tööriistakomplekti saaksid kasutada erinevas vanuses laste õpetajad ja vanemad, kes lähevad põhi- või keskkooli mitte ainult partnerriikides, vaid ka teistes EL-i riikides, pärast kohanemist riigi seadustega. Tööriistakomplekti võiksid kasutada ka õpetajate, vanemate ja lastega töötavad vabaühendused, et valmistada ette erinevaid tegevusvorme nii õpetajatele, lastele kui ka lastele. Koolitajate koolitusmoodulid, mida nad saaksid kasutada õpetajatele oma koolituse kujundamiseks. Koolitusmoodulid käsitlevad järgmisi teemasid:

A

  • Lapse vajaduste diagnoosimine koolivälise hariduse valdkonnas.

  • Eneseanalüüs kui patent ja enda oskuste tuvastamine.

  • Aktiivse kuulamise oskused, mis on vajalikud lapsele probleemide iseseisva lahendamise oskuste omandamiseks.

  • Oskused tõhusaks suhtlemiseks lapsega ja parem üksteisemõistmine erinevates olukordades.

Logo Erasmus Funding.png

Erinevate mitteformaalse õppetegevusega seotud materjalide loetelu. Neid saaksid kasutada õpetajate koolitajad ja õpetajad ise.

Nende väljundite kaudu on projekti eesmärk luua mitut liiki mõjusid:

A

  • Pedagoogiline mõju, luues varasematele uuringutele tuginedes õppimise / õpetamise lähenemisviise, metoodikaid ja vahendeid.

  • Mõju täiskasvanute koolitajate, koolitajate ja nõustajate ning nende organisatsioonide koolitustavadele.

  • Mõju otseste kasusaajate oskuste ja pädevuste parandamisele.

  • Majanduslik mõju tööturule ettevalmistamise parandamise ja koolitajate uute esilekutsuvate oskustega sobitamise kaudu.

  • Tehnoloogiline mõju, luues veebipõhise õpiplatvormi.

  • Sotsiaalne mõju, mis soodustab abisaajate paremat integratsiooni osalevates riikides .

5ecb022b27eb8.png

Tööriistakomplekt õpetajatele koosneb koolivälise hariduse õiguslike vormide analüüsist, koolivälise hariduse erinevate vormide ja tavade kirjeldamisest, juhendist ja näpunäidetest (soovitustest) õpetajatele, kuidas korraldada erinevat tüüpi koolivälist õpet. õpilaste koolitegevused, sealhulgas head tavad koolivälise tegevuse korraldamiseks nii partnerriikidest kui ka väljastpoolt.

Lõplik versioon on allalaadimiseks saadaval 1. juulil 2021:
Inglise - prantsuse - itaalia - eesti - leedu - makedoonia - rumeenia

IO2 õppeplatvormi

mockup-of-a-silver-macbook-air-resting-o
5ecab9c5c6ddd.png

Koolitusmoodulid käsitlevad järgmisi teemasid:

1. Lapse vajaduste diagnoosimine koolivälise hariduse valdkonnas.
2. Eneseanalüüs kui patent ja enda oskuste tuvastamine.
3. Aktiivse kuulamise oskused, mis on vajalikud lapsel probleemide iseseisva lahendamise oskuste omandamiseks.
4. Oskused tõhusaks suhtlemiseks lapsega ja parem üksteisemõistmine erinevates olukordades.

Õppeplatvorm koosneb kahest osast. Esimeseks osaks on koolitajate koolitusmoodulid, mida nad saaksid kasutada oma õpetajate koolituse kujundamiseks. Teine osa koosneb erinevatest materjalidest, mis käsitlevad mitteformaalset õppetegevust. Neid saaksid kasutada õpetajate koolitajad ja õpetajad ise. Samuti töötatakse täiendavad materjalid välja katsetamise etapis.

pngegg (4).png

Lõplik versioon on saadaval 1. juulil 2021:
Inglise - prantsuse - itaalia - eesti - leedu - makedoonia - rumeenia

Õppeplatvormi teine osa koosneb erinevatest materjalidest, mis käsitlevad mitteformaalset õppetegevust. Neid saaksid kasutada õpetajate koolitajad ja õpetajad ise. Samuti töötatakse täiendavad materjalid välja katsetamise etapis. Praegu on õpetajatele saadaval palju erinevaid koolitusmooduleid, kuid need on muud teemad, peamiselt õpetamisoskuste kohta. Õppeplatvormil on uuenduslik see, et on olemas koolitusmaterjalid, mis puudutavad otseselt või kaudselt õpilaste koolivälise tegevuse teemat. Õppeplatvorm valmistatakse ette inglise keeles ja sinna üles laaditud materjalid on nii inglise keeles kui ka partnerite riigikeeltes. Õppeplatvormi kasutajad on täiskasvanuhariduse koolitajad, kes töötavad koos koolilaste õpetajatega. Nad saavad kasutada koolitusmaterjale õpiplatvormilt oma koolituste ettevalmistamiseks. Õppeplatvormi võiksid kasutada ka õpetajad ise õppimiseks.

kisspng-computer-icons-newspaper-news-me
585e510bcb11b227491c33a5.png
Article5 Fr
Article5 Fr

press to zoom
Article3
Article3

press to zoom
Article1
Article1

press to zoom
Article5 Fr
Article5 Fr

press to zoom
1/6
read-full-article-button.png
TeachersWay LogoBarrePNG.png